Volg ons  Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

Deel deze pagina:
FaceBook  Twitter
Op 14 december werd opnieuw een Learn & Ask sessie georganiseerd. Dit keer betrof het ’t thema ‘zoetwatervissen’. Het aanbod tijdens de lezing was breed, er werd namelijk gesproken over de evolutie van vissen in het verre verleden, tot de bouw en werking van de vinnen, de kieuwen, de reukorganen en bijvoorbeeld de zijlijnen. Maar het ging nog verder.

 

Meren zijn nagenoeg gesloten ecosystemen. Door onweer, uitlaatgassen en andere vervuilingen worden meren zuurder. Dit heeft effecten op de soortenrijkdom en op populaties. Daarom werd ook ecologie als onderwerp niet geschuwd. Vanzelfsprekend kwam ook het vakgebied van de ethologie (gedragsleer) aan bod. Hoe en waarom gedragen zoetwatervissen zich zoals ze zich gedragen? De deelnemers aan deze avond kunnen het verschil tussen been- en kraakbeenvissen herkennen en benoemen en tevens kunnen ze beter voorspellen welke vissoorten ze waar tegen kunnen komen.

Zelfs voor mensen die weinig van DNA en genen wisten, was aan het einde toch duidelijk hoe het mogelijk was dat juist door recombinaties meer variaties ontstaan dan door mutaties en ons erfelijke materiaal. Ook naast deze min of meer theoretische onderwerpen kwamen er een tal van praktische zaken aan bod. Bijvoorbeeld een filmpje waarin duidelijk te zien was hoe een baars prooien vangt en hoe ze daar hun vinnen en zelfs hun kieuwen bij gebruiken. Verder werden er een tal van foto’s getoond zodat de vissen voortaan beter herkend kunnen worden, voorzien van specifieke kenmerken en gedragingen onder water. Ook werd duidelijk gemaakt op welke diepte de soorten zich bevinden, waarom en wanneer. Dit maakt het ‘spotten’ ook een stuk eenvoudiger.

Wellicht is toch het meest bijgebleven dat de wijze waarop wij met onze omgeving omgaan, grote gevolgen heeft voor zowel de evolutie als het natuurbehoud. Hetgeen nog eens duidelijk werd geillustreerd aan de hand van de in Nederland voorkomende zoetwatervissen (zo’n 45 soorten) waarvan er momenteel 21 bedreigd worden. Zeven soorten zijn al verdwenen. Dat zegt volgens ons meer dan genoeg.

Learn & Ask sessies zijn voor leden van onze vereniging gratis toegankelijk. Meestal vinden deze sessies in de winterperiode plaats waarin minder buiten wordt gedoken (zeker door de natpakduikers). Bezoek de ledensite regelmatig als je interesse hebt in het bijwonen van Learn & Ask sessies. De onderwerpen lopen sterk uiteen en er is vroeg of laat vast wel iets voor je gading bij. Let wel op; de sessie worden meestal slechts een paar weken voorafgaande aan de sessie aangekondigd.

Dive4all is

Aquamed logo
Officieel Aqua Med dealer. Registreer online

Mares logo
Officieel Mares Premium Reseller

Dive4all opleidingen worden uitsluitend gegeven door gecertificeerde PADI Instructeurs en Divemasters.

Dive4all PADI school Utrecht

Tweets

Een vraagje

Biologiezaken relevant voor duikers