Volg ons  Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

Deel deze pagina:
FaceBook  Twitter

Wellicht klinkt het ongewoon voor een PADI duikschool in Utrecht, maar Duikvereniging Dive4all is niet op een commerciele basis gestoeld. Het jaarlijkse contributiegeld wordt hoofdzakelijk gebruikt voor onderhoud en vervanging van onze eigen compressor, de duikspullen en zaken als de huur van het zwembad, PADI contributies, verzekeringen en vergoeding van bijvoorbeeld koffie en thee. Klik hier wanneer je meer over ons te weten wilt komen.

Als lid ben je niet verplicht om trainingen te volgen, te helpen met organiseren van evenementen of daar aan deel te nemen. Vanzelfsprekend kan dat wel (graag zelfs!). Al het werk binnen de vereniging (zowel de lesgevers als de organisatoren van evenementen) wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Als lid van Dive4all heb je keuze uit een tal van activiteiten waaraan je (meestal gratis) kan deelnemen:

 • Activiteiten / voordelen voor leden:

  Buitenwaterduiken
  Dive4all organiseert zeer regelmatig buitenwater”fun”duiken op diverse locaties. Dit varieert van een avond tot een dag tot zelfs een compleet weekend (in bijv. Zeeland).

  Jaarlijkse duikreis
  Ieder jaar organiseert dive4all voor haar leden een duikreis naar een verre bestemming.

  Deelname aan “adventure”-duiken
  Regelmatig organiseert dive4all “adventure/specialty” duikactiviteiten zoals wrakduiken, onderwaterfotografie of stromingsduiken. Deelname is voor leden gratis of er wordt een kleine vergoeding gevraagd voor bijv speciale materialen. 

  Deelname aan theorie thema-avonden
  Regelmatig organiseert dive4all theorie thema-avonden over bijv onderwater (mariene) biologie, duiktheorie of speciale duikomstandigheden zoals bergmeerduiken. Dit wordt vooral in de wintermaanden gedaan. 

  Zwembadtraining
  Dive4all heeft geen vaste wekelijkse zwembadavond. Wel wordt zeer regelmatig het zwembad De Zwoer in Driebergen afgehuurd voor bijv. cursussen en op deze momenten kunnen alle leden meegaan voor eigen zwembadtraining. Dit gaat om circa 20 avonden per jaar, veelal op de donderdagavond van 22:00-23:00. De avonden zijn op de website te vinden. Daarnaast worden enkele malen per jaar speciale zwembadavonden voor leden georganiseerd met bijzondere training zoals nettentraining of peak performance buoyancy oefening.

  Gereduceerde tarieven voor PADI opleidingen
  Bij dive4all kunnen leden tegen gunstige tarieven PADI opleidingen volgen. Het cursusaanbod omvat de Open Water Diver tot en met de Divemaster opleiding, alsook specialties zoals de PADI Enriched Air Diver (nitrox) cursus. 

  Gereduceerd tarief voor Emergency First Response (EFR) opleiding
  Dive4all biedt zelf de EFR-cursus aan, waarbij getraind wordt in reanimatie en verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Leden kunnen tegen een gunstig tarief de EFR cursus volgen.

  Herhaling reanimatie / EHBO vaardigheden
  Voor alle leden die ooit reanimatie/EHBO training gevolgd hebben (bij dive4all of elders) wordt minimaal 1 maal per jaar een gratis herhalingsavond georganiseerd.

  Herhaling duikvaardigheden
  Voor alle leden wordt minimaal twee maal per jaar een gratis Scuba Review georganiseerd, waarbij alle basisduikvaardigheden herhaald kunnen worden.

  Herhaling rescuevaardigheden
  Voor alle leden gebrevetteerd als Rescue diver wordt minimaal 1 maal per jaar een herhalingsmogelijkheid van de rescue vaardigheden georganiseerd.

  Beschikking zuurstofkoffer
  Leden van dive4all kunnen bij hun duikactiviteiten de zuurstofkoffer van de club meekrijgen mits zij voldoen aan het verplichte opleidingsniveau daarvoor.

  Gebruik van compressor voor luchtvullingen
  Dive4all is in het bezit van een eigen luchtcompressor. Leden kunnen gratis hun duikfles vullen (voorwaarden: alleen tijdens onze duikevents, één fles p.p. en op basis van beschikbaarheid). 

  Gereduceerd huurtarief voor duikuitrusting
  Bij dive4all kan door leden een volledige of gedeeltelijke duikuitrusting gehuurd worden tegen een vriendelijke prijs. Ook introducees kunnen een uitrusting huren indien een lid daarbij is en zich er verantwoordelijk voor stelt. Indien duikuitrustingen nodig zijn voor cursussen van de duikschool, krijgen die voorrang boven de verhuur aan leden.

  Kortom: veel duiken en veel gezelligheid voor slechts 75 euro per jaar !

Vanzelfsprekend zijn er enkele (logische) verenigingsregels waar ieder lid zich aan moet houden. Om lid te kunnen worden van de club moet je daarom aan de volgende drie eisen voldoen:

 1. Beschikken over een minimale duikbrevettering PADI Open Water Diver of gelijkwaardig;
 2. Je te houden aan de clubafspraken;
 3. De jaarlijkse contributie te hebben voldaan.


AD 1: Minimale duikbrevettering

Om lid te zijn van de duikclub moet je beschikken over een duikbrevet gelijkwaardig aan een PADI Open Water Diver brevet. Veel van de door ons georganiseerde activiteiten vereisen dit brevet om deel te kunnen nemen aan deze activiteiten.

AD 2: Clubafspraken en voorwaarden.
Binnen de club zijn enkele afspraken gemaakt over hoe we met elkaar willen omgaan. Deze afspraken staan hieronder beschreven.

 • De club heeft zich ten doel gesteld de recreatieve onderwatersport te beoefenen en deze beoefening in de ruimste zin te stimuleren door de bekendheid, het plezier, de veiligheid en de kundigheid van deze sport te vergroten.
 • Als leden van de club worden alleen hen toegelaten die de doelstelling van de club onderschrijven, over afdoende duikbrevettering beschikken en de jaarlijkse contributie hebben voldaan.
 • Er is geen enkele verplichting om als lid deel te nemen aan georganiseerde activiteiten.
 • De voordelen voor leden (zoals kortingen op trainingen en de aanschaf van apparatuur) zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Ieder jaar wordt een activiteitencommissie samengesteld die belast wordt met het verzinnen en (laten) organiseren van (duik)evenementen.
 • Ieder lid van de club kan onderdeel uitmaken van de activiteitencommissie.
 • De club is plat georganiseerd. Er is geen 'leider'. Voorstellen kunnen door een ieder bij de commissie worden ingediend en worden op gelijke voet behandeld.
 • Voor duikactiviteiten waarbij de verantwoordelijkheid bij een PADI Professional (Divemaster of hoger) ligt, ligt de eindverantwoordelijkheid, en daarbij de beslissingsbevoegdheid van deze duikactiviteit, bij de desbetreffende PADI Professional.
 • Leden van de club die regelmatig als PADI Professional binnen de club en de duikopleidingen van dive4all optreden, zijn vrijgesteld van contributie.
 • Opzegging van het lidmaatschap vindt automatisch plaats wanneer de contributie voor het komende jaar niet meer wordt betaald. NB: Als lid ontvang je aan het einde van het jaar én aan het begin van het nieuwe jaar een herinnering per e-mail over de verlenging van je lidmaatschap.
 • Nieuwe leden kunnen later in het kalenderjaar instappen en betalen de resterende maanden van het betreffende kalenderjaar (t/m mei). Vanaf juni instappen betekent het vaste contributie van 50 euro t/m het einde van het kalenderjaar.
 • Was je vorig jaar lid en volgt jouw aanmelding in het nieuwe jaar pas later in dat jaar, dan zien we dat nog steeds als een verlenging van je lidmaatschap (fairplay).
 • De club hanteert het veiligheidsreglement zoals dit door PADI tijdens de Open Water Diver Course is aangeleerd. Dit betekent dat voor de duik tussen de buddy's wordt afgesproken welke duikroute zij gaan volgen, indien nodig tekens worden doorgenomen en de veiligheidscontrole (VLSLO) wordt uitgevoerd. Tevens wordt verwacht dat deelnemende duikers apparatuur gebruiken die voldoet aan de daarvoor heersende normen qua veiligheid en gemak. En dat de duikers allemaal beschikken over een bijgehouden logboek.
 • De club wijst nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft veiligheidsaspecten van het duiken. Leden maken zelf inschattingen en beslissingen op grond van hun ervaring en opleiding. Zij vermijden risicovol gedrag daar waar dit redelijkerwijs voorspelbaar is.

AD 3: Contributie
De club hanteert een jaarlijkse contributie die loopt van 1 januari tot 31 december van het jaar. De jaarlijkse contributie is vastgesteld op 75 Euro, dus voor 6,25 Euro per maand ben je al lid en mag je gebruik maken van alle voordelen die voor onze leden gelden! Wanneer je later in het jaar lid wordt - geldend t/m mei - betaal je de nog resterende hele maanden tot het einde van het jaar. Vanaf juni instappen betekent het vaste contributie bedrag van 50 euro t/m het einde van het kalenderjaar (gezien de lidmaatschapsvoordelen; waaronder de reeds georganiseerde duikevents, beschikbaar gestelde faciliteiten en kortingen op cursussen).

Voor meer informatie of je wanneer je je wilt inschrijven als verenigingslid, neem geheel vrijblijvend contact met ons op! Of klik hier om je direct aan te melden!

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.JPG
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg

Lidmaatschap

Veel duiken en gezelligheid voor € 75 per jaar!

Als lid kun je o.a. deelnemen aan:

 • Georganiseerde duikevents
 • Georganiseerde duikreizen
 • Thema-avonden/ gastlezingen
 • Korting op opleidingen
 • Gratis review 
 • Gratis flesvullingen (tijdens duikevents, o.b.v. beschikbaarheid)
 • Korting op huur duikuitrusting

Voor meer informatie en/of inschrijven, neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Dive4all is

Aquamed logo
Officieel Aqua Med dealer. Registreer online

Mares logo
Officieel Mares Premium Reseller

Dive4all opleidingen worden uitsluitend gegeven door gecertificeerde PADI Instructeurs en Divemasters.

Dive4all PADI school Utrecht

Tweets

Een vraagje

Biologiezaken relevant voor duikers