Volg ons  Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

Deel deze pagina:
FaceBook  Twitter

Dit jaar zijn weer een groot aantal biologen, waar onder ook mariene biologen, geslaagd voor hun PADI duikbrevet bij Dive4all. Wat gaan ze daar nu eigenlijk mee doen?

Als bioloog kun je je specialiseren in mariene organismen in samenhang tot hun omgeving. Groningen heeft de enige universiteit (RuG) in Nederland waar je in mariene biologie kunt afstuderen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet op andere universiteiten er veel over kunt leren.

Omdat er zoveel organismen in de zeeën en de oceanen bevinden die we nog niet kennen, waren mariene biologen voorheen vooral bezig deze organismen in kaart te brengen. Tegenwoordig realiseren we ons terdege dat allerlei invloeden van buitenaf, zoals veranderingen in de temperatuur van het water en vervuiling, maar ook stroming en licht een groot effect kunnen hebben op het aantal verschillende soorten en de hoeveelheid waarin deze voorkomen. Dit heeft het vak van de mariene bioloog veranderd. Men kijkt niet meer naar de organismen alleen, maar juist ook naar de relaties die er bestaan met deze abiotische factoren.

Om dit te kunnen doen wordt niet alleen gekeken naar waar dieren voorkomen en wat ze bijvoorbeeld eten, maar ook wordt onderzocht of bijvoorbeeld op celniveau veranderingen plaatsvinden doordat de ozonlaag is aangetast. Een heel breed vakgebied dus waar binnen je je weer verder kunt specialiseren. Die specialisaties zijn onder andere die van de mariene microbiologie en de mariene zoölogie. Daar waar een zoöloog kijkt naar hoe haaien voedsel vangen, zal de microbioloog eerder onderzoek doen naar de groei van plankton.

Het meest tot de verbeelding spreekt misschien de wetenschapper die al duikend onderzoek doet naar de groei van bepaalde typen koraal of het laten zinken van robots naar kilometers diepte om nieuwe soorten dieren in een trog te ontdekken.

Er wordt door biologen wel gedoken om onderzoek te kunnen doen, maar dat is in verhouding sporadisch. Als bioloog leer je dus vooral duiken om de fantastische onderwater wereld met eigen ogen te kunnen aanschouwen.

Mariene biologen doen vooral onderzoek naar de basis van de voedselketen in de oceaan, en dat is plankton. Het gaat dan vooral om fytoplankton dat met behulp van fotosynthese organisch materiaal maakt waardoor de gehele voedselketen opgebouwd kan worden. En daar hoef je niet voor te kunnen duiken.

Het onderzoek naar fytoplankton is belangrijk omdat dit de basis vormt van alles in de zee wat zelf geen fotosynthese kan toepassen. Is er kwalitatief goed en veel fytoplankton, dan heeft dat dus natuurlijk effect op alles wat daar gebruik van maakt en dat is, in directe of indirecte zin, dus alles wat er verder in de zee leeft.

Als fytoplankton om welke reden dan ook wordt aangetast, dan is dat een groot probleem. Niet alleen omdat dit de basis vormt van de voedselketen, maar ook omdat fytoplankton voor de fotosynthese koolstofdioxide nodig heeft en dit daardoor effect heeft op het broeikaseffect op aarde met alle gevolgen van dien! Kortom, hoe meer we daar over weten, hoe beter we er voor kunnen zorgen.

Maar de mariene bioloog die mee gaat op expeditie, al is het om fytoplankton te bestuderen, heeft natuurlijk wel een avontuurlijke baan. Met speciale netten worden organismen op zee gevangen of watermonsters verzamelt en aan boord in laboratoria of op de wal bestudeerd.

Wat dat betreft kan het dus ook een heel veelzijdige baan zijn. Aan een kant ben je soms een soort ontdekkingsreiziger, terwijl je aan het andere moment een specialist in het laboratorium bent. Maar voor deze baan geldt net zoals voor veel andere banen: jij kunt dan wel voor een baan kiezen, maar kiest de baan ook voor jou? Waarmee maar gezegd wordt dat je wel moet voldoen aan de juiste kwalificaties om een dergelijke diversiteit en het tot op dit niveau te kunnen doen. En dat gaat wel wat verder dan alleen hoge cijfers halen op de middelbare school voor biologie.

Er wordt wel gezegd dat er teveel biologen zijn en dat het wat dat betreft een slechte keuze zou zijn om bioloog te worden, zeker om mariene bioloog te worden. Maar in Groningen studeren per jaar een dikke 30 kandidaten af, dus dat valt nogal mee. En van alle afgestudeerde Nederlandse biologen vindt tachtig procent binnen een jaar een betaalde baan. Kortom, daarom hoef je het zeker niet voor te laten!

Dive4all is

Aquamed logo
Officieel Aqua Med dealer. Registreer online

Mares logo
Officieel Mares Premium Reseller

Dive4all opleidingen worden uitsluitend gegeven door gecertificeerde PADI Instructeurs en Divemasters.

Dive4all PADI school Utrecht

Tweets

Een vraagje

Biologiezaken relevant voor duikers